isiZULU PICTIONARY

isiZULU PICTIONARY

Regular price R 160.00
Unit price  per 
Shipping calculated at checkout.

 

This book is the ultimate Zulu pictionary, which shows the reader the Zulu name of the object as well as the English translation. It will teach the reader, Zulu words from A-Z, Days of the week, Months of the Year, family tree and many more fun themes.

Ezihambiselana negama, iphinde itolike ngeSingisi.

Itshengisa amagama agala ngo A-Z, izinsunku zeSonto, izinyanga onyakeni, amagama amalunga omndeni nokunye okuningi, okuzowenza umfundi ahambe phambili ekwazini ulimi lwesizulu,.

Written and Compiled by Zama Kubheka

Designed by Nkosinathi Mncube